Logo Schep advocaten

De medewerkers van Schep Advocaten: bekwaam en betrouwbaar.

Mogen wij ons voorstellen:

Mr. A. Schep: strategisch, bevlogen en ervaren

mr A. Schep

Strategisch. Bevlogen. Ervaren.

Mr A. Schep is de oprichter van het kantoor en advocaat sinds 1979. Hij is de derde generatie jurist in de familie Schep en heeft zijn bevlogenheid doorgegeven aan zijn dochter mr C.N.M Schep. Zij is sinds 2009 mede-eigenaar van het kantoor. Mr Schep staat ondernemers en particulieren bij. Hij is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op het gebied van vastgoed, levering van goederen en/of zaken, koop- en huurcontracten, aansprakelijkheid en faillissement. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met incasso. In zijn aanpak van een onwillige debiteur staat het belang van de cliënt voorop. Mr Schep ziet er op toe dat het juridische aspect van een zaak niet ten koste gaat van het praktische aspect.

U kunt de heer mr A. Schep bereiken via 0186-643030 of per e-mail a.schep@schep-advocaten.nl.

Mr. C.N.M. Schep: creatief, ambitieus en betrokken.

mr C.N.M. Schep

Creatief. Ambitieus. Betrokken.

Mevrouw mr C.N.M. Schep is de vierde generatie jurist in de familie Schep. Haar specialisatie is personen- en familierecht en zij treedt op als mediator in (echt)scheidingen. Mevrouw mr Schep is nauw betrokken bij haar cliënten. Zij spant zich in om juridische materie op een heldere manier over te brengen. Desnoods komen de duploblokken op tafel om de verdeling van de huwelijksgemeenschap te duiden.

In familiezaken zijn vaak direct en indirect kinderen betrokken. Mevrouw mr Schep bekijkt een zaak vanuit meerdere perspectieven om de best mogelijke oplossing te bereiken. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Specialisatievereniging: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en MfN-registermediator.

U kunt mevrouw mr C.N.M. Schep bereiken via 0186-643030 of per e-mail c.n.m.schep@schep-advocaten.nl.

Mr. L.A. Jansen: daadkrachtig, betrokken en ondubbelzinnig.

mr L.A. Jansen

Daadkrachtig. Betrokken. Ondubbelzinnig.

Mevrouw mr L.A. Jansen studeerde cum laude af in de richting bedrijfsrecht met de nadruk op arbeidsrecht. Zij voert een algemene praktijk en staat particulieren en ondernemers bij op het gebied van huurrecht, contractenrecht, personen- en familierecht en sociale zekerheid. Arbeidsrecht is haar passie en de diversiteit in zaken ziet ze als een uitdaging. Mevrouw mr Jansen staat haar cliënten bij met raad en daad. Haar no-nonsense aanpak en heldere uitleg leidt tot een optimaal resultaat.

Naast haar werkzaamheden als advocaat bij Schep Advocaten is mevrouw mr Jansen verbonden als adviseur bij de Rechtswinkel Dordrecht en de cliëntenraad van WIHW.

Specialisatievereniging: Vereniging jonge arbeidsrecht advocaten (VJAA)

U kunt mevrouw mr L.A. Jansen bereiken via 0186-643030 of per e-mail l.a.jansen@schep-advocaten.nl.

Mr.P. de Boom: ervaren, nuchter en oplossingsgericht

mr P. de Boom

Ervaren. Nuchter. Oplossingsgericht.

Mevrouw mr P. de Boom is afgestudeerd in twee richtingen, privaatrecht en bedrijfsrecht. Sinds 1997 is zij advocaat. Haar specialisatie is personen- en familierecht en zij treedt op als mediator in echtscheidingszaken en verbrekingen van samenwoningen. Naast echtscheidingen en verbrekingen van samenwoningen behandelt zij ook kinder- en partneralimentatiezaken, gezagszaken en omgangregelingen/zorgregelingen. Wanneer er kinderen bij een zaak betrokken zijn, staat hun belang voorop, doch uiteraard zullen de belangen van de cliënt daarbij niet uit het oog verloren worden. Uitgangspunt is een oplossingsgerichte, constructieve benadering.

Specialisatievereniging: Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas)

U kunt mevrouw mr P. de Boom bereiken via 0186-643030 of per e-mail p.deboom@schep-advocaten.nl.