Logo Schep advocaten

De vele vakgebieden van Schep Advocaten

Vakgebieden

Wij verlenen rechtsbijstand aan zowel particulieren als ondernemers/ondernemingen, op de meest uiteenlopende rechtsgebieden.

 • Personen- en familierecht

  Het leven kent meer juridische aspecten dan u denkt. Schep Advocaten heeft ruime ervaring in het personen- en familierecht. Onze advocaten staan u bij met raad en daad bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, vaststelling of ontkenning van vaderschap, eenhoofdig of gezamenlijk (ouderlijk) gezag, naamswijziging, beëindiging van samenleving, echtscheiding, omgangsregeling, partneralimentatie, kinderalimentatie, verdeling van de huwelijksgemeenschap, verdeling van pensioenen en erfrecht.

 • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing / schriftelijke aanwijzing

  Is de Raad voor de Kinderbescherming van plan om een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te verzoeken? Vraag één van onze advocaten om advies over de juiste stappen. Onze advocaten kunnen u ook bijstaan indien u het niet eens bent met een schriftelijke aanwijzing. In verband met de korte termijn moet u na ontvangst van de schriftelijke aanwijzing snel contact met ons kantoor opnemen. Indien u een conflict heeft met de gezinsvoogd kan eveneens worden bezien of één van onze advocaten u kan bijstaan.

 • Arbeidsrecht

  Heeft u een arbeidsconflict? Gaat het bedrijf waar u werkt failliet? Wordt u misschien ontslagen? Of wilt u iemand ontslaan? Of u nu werkgever bent of werknemer, voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht bent u bij Schep Advocaten aan het juiste adres. Al vele jaren behartigen onze advocaten de belangen van verschillende partijen bij alle aspecten van arbeidsgeschillen.

 • Ondernemingsrecht

  Schep Advocaten kent als geen ander de mogelijkheden die het ondernemingsrecht biedt om het beste resultaat voor een organisatie te bereiken. Onze advocaten zijn gewend te fungeren als klankbord voor ondernemers bij het nemen van strategische en alledaagse beslissingen. Ze zijn kordaat in hun advisering en streven naar het optimale resultaat bij juridische procedures.

 • Incasso

  U heeft een bedrijf en levert goederen/diensten aan uw klanten. Wat te doen wanneer een klant niet betaalt? Schep Advocaten heeft jarenlange ervaring met het verhalen van uw vordering op de wederpartij. Onze advocaten leveren maatwerk. De aanpak verschilt per zaak en wordt bepaald door uw relatie met uw klant.

 • Huurrecht

  Schep Advocaten staat huurders en verhuurders bij met adviezen en het voeren van processen. U kunt bij onze advocaten terecht voor het opstellen en beoordelen van huurcontracten van bedrijfsruimten en woonruimte, het incasseren van de huurpenningen, het beëindigen van huurovereenkomsten en het voeren van ontruimingsprocedures. Ze adviseren u over huurprijsvaststelling en onderhoudsgebreken en procederen indien nodig.

 • Insolventierecht / WSNP

  Heeft u een vordering op een partij die failliet dreigt te gaan? Schep Advocaten adviseert ondernemers over de verschillende mogelijkheden om toch betaald te krijgen. Onze advocaten beoordelen of een beslaglegging aan de orde is. Als uiterste middel kan Schep Advocaten op uw verzoek een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank.

  Is uw verzoek tot toelating tot de schuldsanering afgewezen, is uw schuldsaneringstraject tussentijds beëindigd of is u geen ‘schone-lei’ toegekend? Tegen al deze beslissingen kan binnen 8 dagen hoger beroep worden ingesteld. Hiervoor heeft u met spoed een ervaren advocaat nodig. Schep Advocaten zet direct het proces in gang.

 • Koopovereenkomst

  U heeft een huis, auto of boot gekocht. Na aankoop blijkt het niet de eigenschappen te bezitten, die de verkoper u heeft toegezegd. U bent ontevreden en wilt de aankoop ongedaan maken. U vindt zelfs dat u recht heeft op een schadevergoeding. Dit kan tot een conflict leiden. Schep Advocaten helpt en adviseert u over uw rechtspositie.

 • Erfrecht

  Met het overlijden van vader, moeder of ander familielid of dierbaar persoon komt er meer op u af dan het verlies op zich. De nalatenschap moet worden afgewikkeld, of er een testament is of niet. Heeft u vragen over een erfenis of testament? Vraagt u zich af of de huidige gang van zaken juist is? Wees gerust, dit komt vaker voor. Na het overlijden van een familielid of vriend(in) zijn er vaak vragen, die kunnen leiden tot onenigheid. Bij Schep Advocaten nemen onze advocaten de tijd om u helder uit te leggen wat de mogelijkheden zijn en hoe het verder moet.

 • Sociale zekerheid

  Is uw uitkering stopgezet, of heeft u een conflict met de gemeente over de nieuwe bijstandsregels? Neem direct contact op met Schep Advocaten, want de termijn voor het instellen van beroep/bezwaar is 6 weken. Onze advocaten zijn bekend met de details van de Participatiewet en staan u bij in geschillen over uw bijstandsuitkering.

 • Goederenrecht

  Goederenrecht heeft te maken met het vermogen van iemand en vertaalt zich in kwesties met betrekking tot eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, pand en hypotheek. U krijgt hiermee te maken wanneer u bijvoorbeeld grond pacht, koopt, verkoopt of wil bebouwen. Heeft u vragen over het op uw perceel gevestigde recht van erfdienstbaarheid? Wilt u zekerheid over een pand- of hypotheekrecht? Schep Advocaten verleent rechtsbijstand bij procedures en adviseert u over uw rechten en plichten en die van de wederpartij.

 • Bestuursrecht

  Bestuursrecht draait om de verhouding tussen burgers en overheid. Vroeg of laat krijgt u te maken met een bestuursrechtelijk aspect, onder andere bij het aanvragen van een vergunning of de vraag of u volgens het geldende bestemmingsplan mag bouwen. Schep Advocaten weet de weg in de bijzondere en complexe wereld van het bestuursrecht en geeft gericht en deskundig advies.

 • Burenrecht

  Nederland is een dichtbevolkt land. De kans op een meningsverschil of een conflict met uw buren is aanwezig. Dit kan leiden tot een gespannen sfeer, die u juist in uw woonomgeving wilt vermijden. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan Schep Advocaten u helpen. Onze advocaten hebben een ruime ervaring en zijn bekend met alle juridische aspecten en mogelijkheden van het burenrecht zoals erfdienstbaarheden, verkrijgende verjaring van eigendom, geluidshinder, beplanting bij de erfgrens, vensters en balkons bij de erfgrens en gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden. Schep Advocaten zoekt samen met u naar een werkbare oplossing, die recht doet aan uw juridische positie. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, staan zij u bij in een juridische procedure.

 • Contractenrecht

  Contracten spelen een dagelijkse rol bij het ondernemerschap. Bij het opstellen en ondertekenen van contracten dient u zorgvuldig te werk te gaan. Een fout, of onvolledigheid in een contract kan grote gevolgen hebben. Wanneer u in de beginfase van de onderhandelingen juridische bijstand vraagt, heeft u de meeste kans om uw wensen in het contract te laten opnemen. Schep Advocaten adviseert u bij het opstellen van contracten, beoordeelt de redelijkheid van overeenkomsten en helpt de schade te beperken indien er een geschil is gerezen.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:
a. mevrouw mr C.N.M. Schep staat geregistreerd op personen- en familierecht, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, mediation en ouderschap en erkenning;
b mevrouw mr L.A. Jansen staat geregistreerd op arbeidsrecht, personen- en familierecht, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.