Logo Schep advocaten

Kantoor van Schep Advocaten

Privacy Statement

Schep c.s. Advocaten B.V., gevestigd te (3262 JM) Oud-Beijerland aan de Steenenstraat 2, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons zijn ingeschakeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Verwerken persoonsgegevens

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Cliënten van Schep Advocaten;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Schep Advocaten en overige personen van wie Schep Advocaten de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van onze website.

Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Schep Advocaten verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan basisgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres en gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van uw sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens. Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna vermeld.

Grondslag verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met Schep Advocaten, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door uw sollicitatie. Wij kunnen uw gegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals andere advocaten, wederpartijen, het Kadaster of het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief het uitvoeren van (promotie-)activiteiten die gericht zijn op de vergroting van ons klantenbestand. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor het behandelen van uw sollicitatie of het generen van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om u te informeren over ontwikkelingen op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Ons klantenbestand wordt vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt of verkocht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Doorgifte aan derden

In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die worden verstrekt, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT-leveranciers.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Schep Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Schep Advocaten, sluit Schep Advocaten met die derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Bewaartermijn

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Schep Advocaten zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging gegevens

Schep Advocaten zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes tekst die door onze website naar uw browser worden gestuurd. In die tekstbestanden wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Bij een later bezoek herkent onze website die tekstbestanden. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen.

Uw mogelijkheden

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te verzoeken uw gegevens over te dragen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken. Een inzage-, correctie- of verwijderverzoek en een verzoek tot intrekking of gegevensoverdraging dan wel een bezwaar kan worden gestuurd naar info@schep-advocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij verzoeken u in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

U hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Schep Advocaten behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid.

Contactinformatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Schep c.s. Advocaten B.V.
Postbus 1227
3260 AE Oud-Beijerland
E-mailadres: info@schep-advocaten.nl
Telefoonnummer: 0186-643030
KvK-nummer : 24448798